Compostering

Compostering van GFT-afval en mest

Harmsano heeft jarenlange ervaring op het gebied van (tunnel) composteerprocessen en enginering.

Middels een zelf ontwikkeld beluchtingssyteem is het mogelijk het proces optimaal aeroob te laten verlopen, waardoor proces condities geoptimaliseerd worden.

Verdere optimalisering wordt gerealiseerd door een enthalpie temperatuurregeling, specifiek voor composteertunnels ontwikkeld.

Biologische Luchtfilters

Procesluchtbehandeling middels een chemisch- of biofilter behoort eveneens tot onze competenties.

(Aanleg van een biofiltervloer (1500 m2) bij Twence Hengelo)


(Tunnelcompostering in aanbouw)