Stikstof emissie reductie systemen

Reductie van Ammoniak en Nitraat in de landbouw

Harmsano ontwikkelt op maat systemen om de emissie van Stikstof naar het milieu te reduceren. Hieronder worden een aantal voorbeelden beschreven.

N-emissie reductie middels weersafhankelijk uitrijden van mest

In samenwerking met het bedrijf Dynalynx ontwikkelt Harmsano een complete oplossing voor het direct inline monitoren van de mineralen die met mest op het land gebracht worden. Naast de overduidelijke voordelen van prezisie bemesting die hiermee mogelijk wordt, wordt tevens de stikstof emissie in beeld gebracht en gereduceerd. Door de inline metingen aan mest wordt direct inzicht verkregen in de mestkwaliteit (N en P2O5 gehaltes). Wanneer deze gehaltes gebruikt kunnen gaan worden, dan zal een grote administratieve last wegvallen.

Ontwikkeling en bouw van stikstofreductie systeem voor drijfmest

Het systeem:

Het Nitrogen Reduction systeem (HNR systeem), heeft als doel de hoeveelheid in de mest of digestaat aanwezige stikstof te reduceren. Het systeem is in staat de in de mest/digestaat aanwezige stikstof zeer geconcentreerd te verwijderen zodat het hergebruikt kan worden als stikstof meststof.

Karakteristieken zijn verder een laag energieverbruik, eenvoud , lage investerings- en exploitatiekosten en een compacte bouwvorm.

Combinatie met Vergisting:

Veelal wordt het ENR systeem in combinatie met de Environ compacte vergister toepegast, omdat de systemen compleet geïntegreerd kunnen worden. Door deze integratie is het o.a. mogelijk om zeer stikstofrijke substraten te vergisten, daarnaast wordt het N-verwijderingsrendement in combinatie met een vergister aanzienlijk verhoogd.